ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΕ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΑΦΜ : 997102132

ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 136717901000

ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ